Lycée Technique d'Esch-sur-Alzette

Secrétariat

loading images...

 

L'équipe du Secrétariat      

    

Secrétariat de direction                             

Tél: 55 95 45 - 204

Mme SCARANO Anna
Mme SALOMAO Vanisia

Tél: 55 95 45 - 239

        Mme SANTOS Darlene

 

Secrétariat des élèves

Tél: 55 95 45 - 205

M. BOSSELER Pascal
M. SCHANEN Nicky
Mme FOSSATI Carole

M. FABER Alain
M. MAURY Henry

Mme RODESCH Rebecca
M. TEIXEIRA MARQUES Gisèle

Mme SCHROBILDGEN Anja

 

Secrétariat des élèves - Cap Futur

Tél: 55 95 45 - 239

        Mme SANTOS Darlene

 

Secrétariat - BTS

Tél: 55 95 45 - 239

        Mme SANTOS Darlene

 

Comptabilité

Tél: 55 95 45 - 206

Mme BAUSCH Martine